Nye dagpengesatser i 2012

Dagpengesats 2012

Dagpengesatserne er i 2012 steget med 2,9 % i forhold til 2011. Til sammenligning steg satsen fra 2010 til 2011 med 1,9 %. Den maksimale dagpengesats for fuldtidsforsikrede lønmodtagere er nu 17.073 kr./md. For at modtage denne skal du have en månedlig bruttoløn på minimum 20.620 kr. I 2011 krævede maksimumsatsen på 16.597 kr. en bruttoindtægt på 20.045 kr.

Nedenstående satser er gældende fra den 02-01-2012

Dagpengesatser Type af forsikring
Daglig sats
Ugentlig sats
Lønmodtagere Fuldtidsforsikret 788 kr. 3.940 kr.
Deltidsforsikret 525 kr. 2.625 kr.
Dimittend fuldtidsforsikret
(82 pct. sats)
646 kr. 3.230 kr.
Dimittend deltidsforsikret

(82 pct. sats)

431 kr. 2.155 kr.
Ungesats – 50% Fuldtid 394 kr. 1.970 kr.
Deltid 263 kr. 1.375 kr.
Selvstændige Maksimumssats 788 kr. 3.940 kr.
Minimumssats 646 kr. 3.230 kr.
Midlertidigt ophør
(80% sats)
630 kr. 3.150 kr.
Efterløn Fuldtid – 91% 717 kr. 3.585 kr.
Fuldtid – 100% 788 kr. 3.940 kr.
Deltid – 91% 478 kr. 2.390 kr.
Deltid – 100% 525 kr. 2.625 kr.
Særlige fagspecifikke kurser 709 kr. 3.545 kr.
G-dage Hel dag 788
Halv dag 394

Reglerne for at få dagpenge, er ikke ændret. Du kan kontakte din a-kasse og høre, om du er dagpengeberretiget. Du kan også læse meget mere om regler og regulationer andre steder her på siden. Husk det er din a-kasse, der udbetaler dagpenge, og ikke din fagforening. Fagforeningen er den juridiske hjælp, mens a-kassen er din økonomiske tryghed i tilfælde af arbejdsløshed.

2 Responses

Subscribe to comments with RSS, or TrackBack to 'Nye dagpengesatser i 2012'.

  • Mikkel says:

    du skriver: “Den maksimale dagpengesats for fuldtidsforsikrede lønmodtagere er nu 16.597 kr. For at modtage denne, så skal du have en bruttoløn på minimum 20.045 kr”

    på borger.dk står der følgende: “Du kan dog højst få 90 pct. af den løn, du tjente, før du blev arbejdsløs”

    hvad er rigtigt? 16.597 af 20.045 svarer til 82,79%, hvorimod 16.597/90% = 18.441,11kr; i så fald ville man jo nøjes med at kunne tjene 18.441kr for at få max dagpenge?